Dotace

V roce 2013 získal klub pordporu z těchto dotačních programů:

 • SZIF, MAS Pošembeří
  • Dokončení šatnového zázemí a tréninkového hřiště - celkový rozpočet 420 tis. Kč, dotace 328 tis. Kč
 • Město Český Brod

  • Mládež 2013 - dotace 80 tis. Kč
  • Provoz 2013 - dotace 20 tis. Kč
  • Májový českobrodský pohár - dotace 18 tis. Kč

V roce 2012 získal klub podporu z těchto dotačních programů:

 • Středočeský kraj, Fond sportu, volného času a primární prevence
  • Rekonstrukce šatnového zázemí a kanceláří SK Český Brod - celkový rozpočet 1,185 mil. Kč, dotace 800 tis. Kč
 • SZIF, MAS Pošembeří
  • Sociální zázemí sportovní klubovny Na Kutilce - celkový rozpočet 717 tis. Kč, dotace 400 tis. Kč
 • TPCA Partnerství pro Kolínsko 2012
  • Tříděný odpad a bioodpad na sportovištích v Českém Brodě - celkový rozpočet 125 tis. Kč, dotace 100 tis. Kč
 • Město Český Brod
  • Mládež 2012 - dotace 60 tis. Kč
  • Sportovní den - dotace 10 tis. Kč
  • Májový českobrodský pohár - dotace 15 tis. Kč
  • Podpora investic (kofinancovnání dotačních titulů) - dotace 240 tis. Kč
 • FAČR
  • Podpora sportu - 9 tis. Kč

V roce 2011 získal klub podporu z těchto dotačních programů:

 • SZIF, MAS Pošembeří
 • Rekonstrukce a modernizace sportovní klubovny Na Kutilce - celkový rozpočet 572 tis. Kč, dotace 450 tis. Kč
 • Město Český Brod
 • Mládež 2012 - dotace 30 tis. Kč
 • Facebook

  GENERÁLNÍ PARTNER

  PARTNEŘI