Provoz areálu

Pravidla pro využívání areálu

 • Prostory areálu jsou určeny k provozování sportovních aktivit, zejména pak fotbalu a atletiky. Dále zde lze provozovat např. streetbal, volejbal, nohejbal, líný tenis, stolní tenis, badminton, softball, jógu, fitness cvičení, sportovní hry, aerobic, frisbee, požární sporty a některé bojové sporty.
 • V areálu je možno pořádat rodinné oslavy, školení a další nesportovní aktivity po dohodě s provozovatelem
 • Členové atletických a fotbalových oddílů a školy areál využívají podle schváleného rozvrhu hodin
 • Ostatní sportovci využívají areál na základě dohody o pronájmu s provozovatelem areálu
 • Pro veřejnost je vstup za účelem provozování běžeckých disciplín povolen zdarma v pracovní dny v hlavní sezóně a o prázdninách od 8:00 do 9:00.  Mimo tuto dobu je vstup veřejnosti umožněn kdykoli během otevírací doby areálu po úhradě ročního nebo hodinového poplatku.
 • Pro veřejnost je vstup do areálu za účelem provozování jiných než běžeckých disciplín umožněn na základě dohody o pronájmu konkrétní sportovních plochy nebo části budovy uzavřené s provozovatelem areálu.
 • Kontaktní osoba pro sjednání pronájmu nebo úhradu poplatku:

Iveta Librová, telefon 602 82 73 78

 • Návštěvníci využívají areál na vlastní nebezpeční
 • Osoby mladší 15 let využívají areál jen pod dohledem zletilé osoby
 • Osoby podnapilé a pod vlivem omamných látek mají vstup zakázaný
 • Provozovatel neručí za odložené věci
 • Vstup na atletickou dráhu pouze ve vhodné čisté obuvi /nedělá šmouhy/
 • Vstup na první atletickou dráhu povolen pouze při závodech a atletických trénincích
 • Zákaz vynášení písku z doskočiště
 • Zákaz vstupu na travnaté plochy v době zavlažování, sečení a hnojení
 • Při souběhu činností v jednotlivých částech areálu dbát zvýšené opatrnosti

V celém areálu platí zákaz

 • Kouření; s výjimkou vyhrazených prostor pro kuřáky a s výjimkou doby konání mistrovských fotbalových utkání dospělých.
 • Konzumace omamných látek;
 • Konzumace alkoholu; s výjimkou vyhrazených prostor určených pro občerstvení
 • Konzumace jídla mimo prostory pro občerstvení určené;
 • Manipulace s otevřeným ohněm;
 • Odhazování odpadků mimo odpadkové koše;
 • Vstup se psy a jinými zvířaty;
 • Jízdy na kole, kolečkových bruslích, motorovým vozidlem nebo s dětským kočárkem mimo asfaltové a zpevněné cesty. Vjezd motorových vozidel je umožněn pouze na základě povolení za účelem zásobování.
 • Přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa

Otevírací doba areálu

 • Hlavní sezóna (duben - červen, září, říjen): pracovní dny 8:00 - 19:00
 • Hlavní prázdniny: pracovní dny 8:00 - 18:00
 • Mimo hlavní sezónu a o víkendech podle rozvrhu aktivit (www.skbrod.cz)

Vstup do areálu jen po prostudování provozního řádu umístěného u vstupu do areálu a zde

Ceník jednotlivých aktivit a prostor na Kutilce

Facebook

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI