Poplatek FACR

Prosím o uhradu členských příspěvků FACR obratem.
Členský příspěvek je možné uhradit individuálně skrze platební bránu PayU v Informačním systému is.fotbal.cz a nebo bankovním převodem.
Při úhradě členských příspěvků převodem je nutné platbu provést na číslo účtu 369000369/0800 vždy pod variabilním symbolem rodného čísla osoby, která je členem Fotbalové asociace České republiky.
Teď jsem to kontrovala a chybí platby mnoha dětí z přípravek, žáků, dorostu, i většina z týmů mužů. Kdo nebude mít uhrazeno do konce měsíce (včetně zaúčtování na straně FACR), facr ho automaticky smaže. A tudíž nemůže nastoupit do žádného utkání. Jedinou cestou je proces registrace u FACR znova. Ještě jednou prosím všechny o kontrolu.

Facebook

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI