Valná hromada se koná 23.4. od 18:00

P O Z V Á N K A

V souladu s čl. 4.1 Stanov spolku SK Český Brod z.s.

s v o l á v á m

VALNOU HROMADU členů spolku fotbalového klubu SK Český Brod

s tímto programem jednání:

- zpráva o hospodaření, majetku a činnosti SK Český Brod za rok 2017

- zpráva kontrolní komise za rok 2017

- členské příspěvky na rok 2018

- plán činnosti na rok 2018

- rozpočet na rok 2018

- diskuse

- závěr.

Na valné hromadě budou vybírány klubové členské příspěvky ve výši 300,- Kč.

Valná hromada se bude konat v klubovně fotbalového klubu, Stadion Na Kutilce, Sokolská 895, hlavní budova, 1. patro, Český Brod,

v pondělí 23. dubna 2018 od 18:00 hod.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luboš Holý

Prezident SK Český Brod

Facebook

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI