Poplatek za členství FAČR

Poplatek za členství FAČR
Prosím všechny hráče (přípravky, žáci, dorost, muži) o obnovení svého členství zaplacením členského poplatku přímo na účet FAČR. Poplatek musí být uhrazen do 28.2. jinak členství zaniká a hráč nesmí nastoupit do zápasů. Metody placení najdete na https://is.fotbal.cz/clenove/obnoveni-clenstvi.aspx
Pokud chcete zaplatit bankovním převodem:
Číslo účtu: 369000369/0800
Variabilní symbol (VS): Jako variabilní symbol použijte své rodné číslo - PŘESNĚ jinak se platba nespáruje
Částka 100,- Kč děti do 18 let, 200,- Kč ostatní

Facebook

GENERÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI